Dự án điển hình

HOẠT ĐỘNG CỦA TOPKONS TRÊN CÔNG TRƯỜNG DỰ ÁN STOWN THAM LƯƠNG

Giới thiệu về Dự án Stown Tham Lương

Dự án Stown Tham Lương nằm tại Khu tái định cư Depot Metro Tham Lương tại đường Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh các hoạt động của Topkons trên công trường Dự án Stown Tham Lương:

 

Thông tin thêm về dự án xem tại đây.
Thông tin Chủ đầu tư Dự án xem thêm tại đây.