Dự án điển hình

Khách sạn The Vista

  • Loại công trình: Khách sạn - nghỉ dưỡng
  • Quy mô: Hotel 4* 26.200 m2 sàn, 01 hầm
  • Phạm vi công việc: Thiết kế
  • Địa điểm: Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang
  • Năm: 2023
  • Chủ đầu tư: TranAnh Group