Dự án điển hình

Khách sạn Lanha

  • Loại công trình: Khách sạn - nghỉ dưỡng
  • Quy mô: Khách sạn 4*, 23 tầng, 1 hầm, 340 phòng
  • Phạm vi công việc: Thiết kế
  • Địa điểm: Đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng
  • Năm: 2024
  • Chủ đầu tư: HK Corp