Dự án điển hình

VSO

  • Loại công trình: Trụ sở - văn phòng
  • Quy mô: 15 tầng 02 hầm 6.000 m2 sàn
  • Phạm vi công việc: Thiết kế
  • Địa điểm: Lê Hồng Phong, Lê Chân, Hải Phòng
  • Năm: 2022
  • Chủ đầu tư: VSRS