Dự án điển hình

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦY NGUYÊN

  • Loại công trình: Y tế - Giáo dục
  • Quy mô: Bệnh viên Đa khoa - 500 giường
  • Phạm vi công việc: Thiết kế
  • Địa điểm: Huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng
  • Năm: 2024
  • Chủ đầu tư: HK Corp