Dự án điển hình

NGUYỄN MINH TUẤN

Topkons thiết kế các dự án với tốc độ nhanh và ngân sách hợp lý. Thiết kế của họ thuận tiện cho việc xây dựng và tiết kiệm chi phí đầu tư. Không chỉ các thiết kế kỹ thuật như Kết cấu hay Cơ điện mà cả Thiết kế kiến trúc của họ cũng rất đẹp và hợp lý.