Dự án điển hình

SỨ MỆNH


Topkons cam kết cung cấp sản phẩm tư vấn chất lượng đỉnh cao để luôn trở thành sự lựa chọn hàng đầu của Các Khách hàng và Đối tác. "Topkons - Sự lựa chọn hàng đầu"

TẦM NHÌN


Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ cùng với các chính sách đầu tư và phát triển bền vững, Topkons phấn đấu trở thành công ty Tư vấn xây dựng hàng đầu ở phía Nam, có uy tín và vị trí cao trên thị trường Tư vấn xây dựng của Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CON NGƯỜI

CHẤT LƯỢNG

CHÍNH TRỰC

CÙNG PHÁT TRIỂN

 • CON NGƯỜI

  Con người là nền tảng cho sự thành công của công ty. Chúng tôi làm hết sức mình vì sự phát triển của từng cá nhân, giúp họ phát huy hết tiềm năng và đạt được các mục tiêu mong muốn

 • CHẤT LƯỢNG

  Tại Topkons, tất cả các hoạt động đều xuất phát từ niềm đam mê và cam kết không ngừng trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao nhất

 • CHÍNH TRỰC

  Chính trực và đạo đức kinh doanh là nền tảng cho tất cả hoạt động của Topkons. Chúng tôi hướng đến sự công bằng, minh bạch và tôn trọng giữa các bên.

 • CÙNG PHÁT TRIỂN

  Không chỉ là một công ty, Topkons cam kết trở thành một công dân có trách nhiệm của Xã hội và Cộng đồng.