Dự án điển hình

Cao Như Tuấn

Trước khi gia nhập Topkons:
Là KS 15 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Công ty Sagen.

Thích / không thích:
Tôi thích đọc sách, nghe nhạc.

Tôi không thích sự bừa bộn.

Quan điểm tâm đắc:
Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để ta bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn.