Dự án điển hình

Cao Thanh Tâm

Trước khi gia nhập Topkons:
Là KTS 10 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Công ty Kiến trúc Junglim.

Thích / không thích:
Tôi thích đọc sách.

Tôi không thích sự bừa bộn.

Quan điểm tâm đắc:
Năng lực phi thường chỉ có thể đến từ nỗ lực phi thường.