Dự án điển hình

Đặng Hưng

Trước khi gia nhập Topkons:
Là kỹ sư thiết kế PCCC 11 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Tư vấn Sao Hỏa.

Thích / không thích:
Tôi thích lái mô-tô.

Tôi không thích sống tẻ nhạt.

Quan điểm tâm đắc:
Luôn luôn làm những gì bạn sợ làm.