Dự án điển hình

PHẠM QUỐC GIA

Trước khi gia nhập Topkons:
Là kỹ sư kết cấu 7 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Tư vấn AVDH.

Thích / không thích:
Tôi thích đọc sách.

Tôi không thích những nơi ồn ào.

Quan điểm tâm đắc:
Một hành trình ngàn dặm cũng chỉ khởi đầu từ bước đi đầu tiên.