Dự án điển hình

Huỳnh Quốc Bảo

Trước khi gia nhập Topkons:
Là Kiến trúc sư 9 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Kiến trúc O&O.

 

Thích / không thích:
Tôi thích chơi thể thao.

Tôi không thích ăn cá.

Quan điểm tâm đắc:
Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai. Học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.