Dự án điển hình

Lâm Hiếu Minh Vương

Trước khi gia nhập Topkons:
KS 1 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Công ty Tư vấn Dinh Phat.

 

Thích / không thích:
Tôi thích nghe nhạc cổ điển.

Tôi không thích màu xám.

Quan điểm tâm đắc:
Nếu bạn bị vấp ngã, điều đó chưa chắc có nghĩa là bạn đang đi sai đường.