Dự án điển hình

Nguyễn Thị Lan Hương

Trước khi gia nhập Topkons:
Là kỹ sư XD 9 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Công ty Nguyên Tâm.

 

Thích / không thích:
Tôi thích trồng cây.

Tôi không thích ăn ngọt.

Quan điểm tâm đắc:
Nếu bạn sợ thì đừng làm; nếu bạn đã làm thì đừng sợ!