Dự án điển hình

Đặng Thế Anh

Trước khi gia nhập Topkons:
Là kỹ sư XD 9 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Công ty Tư vấn Cideco.

 

Thích / không thích:
Tôi thích dậy sớm.

Tôi không thích xem TV.

Quan điểm tâm đắc:
Đừng khóc vì điều gì đó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.