Dự án điển hình

Trần Minh Nghĩa

Trước khi gia nhập Topkons:
Là Kiến trúc sư 12 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Kiến trúc O&O.

 

Thích / không thích:
Tôi thích độ xe hơi.

Tôi ghét trễ.

Quan điểm tâm đắc:
Chỉ khi bạn kiên trì mạo hiểm vượt ra ngoài vùng thoải mái, bạn mới có thể đạt được những điều tuyệt vời hơn nữa.