Dự án điển hình

Nguyễn Minh Ngọc

Trước khi gia nhập Topkons:
Là Kiến trúc sư 6 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Kiến trúc HTT.

 

Thích / không thích:
Tôi thích nấu ăn vào cuối tuần.

Tôi không thích mưa.

Quan điểm tâm đắc:
Hành trình dài nhất là hành trình đi tìm bản ngã.