Dự án điển hình

Vũ Thành Trụ

Trước khi gia nhập Topkons:
Là Cử nhân Kinh tế 9 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Tổng công ty CC1.

 

Thích / không thích:
Tôi thích chạy bộ.

Tôi không thích xem TV.

Quan điểm tâm đắc:
Những gì chúng ta sợ làm nhất thường là những gì chúng ta cần làm nhất.