Dự án điển hình

Phạm Văn Lợi

Trước khi gia nhập Topkons:
Là kỹ sư thiết kế ME 6 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Công ty Tư vấn Nagecco/Rankin & Hill.

Thích / không thích:
Tôi thích bơi lội.

Tôi không thích chơi game trên máy tính.

Quan điểm tâm đắc:
Thời điểm tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước. Thời điểm tốt thứ hai là ngay bây giờ.