Dự án điển hình

Tung Bui Thanh

Trước khi gia nhập Topkons:
Là kỹ sư kết cấu 3 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Tư vấn AVDH.

Thích / không thích:
Tôi thích chơi bóng đá.

Tôi không thích ăn cay.

Quan điểm tâm đắc:
Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.