Dự án điển hình

NGUYỄN HÙNG PHONG

Trước khi gia nhập Topkons:
Là KTS 14 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Công ty Kiến trúc Pi.

 

Thích / không thích:
Tôi thích phượt bằng xe motor.

Tôi không thích nhạc rock.

Quan điểm tâm đắc:
Không có gì là vĩnh viễn ngoại trừ sự thay đổi.