Dự án điển hình

Phan Văn Dinh

Trước khi gia nhập Topkons:
Là kỹ sư kết cấu 4 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Tư vấn ACE.

Thích / không thích:
Tôi thích đọc sách.

Tôi không thích uống ruợu.

Quan điểm tâm đắc:
Một người không bao giờ phạm sai lầm không bao giờ thử bất cứ điều gì mới.