Dự án điển hình

Nguyễn Trần Minh Tuấn

Trước khi gia nhập Topkons:
Là kỹ sư kết cấu 3 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Tư vấn ICIC.

 

Thích / không thích:
Tôi thích đi du lịch.

Tôi không thích làm việc một mình.

Quan điểm tâm đắc:
Logic sẽ đưa bạn từ A đến Z; trí tưởng tượng sẽ đưa bạn đến mọi nơi.