Dự án điển hình

NGUYỄN HOÀNG THÙY DƯƠNG

Trước khi gia nhập Topkons:
Là Kiến trúc sư 1 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Kiến trúc New City.

 

Thích / không thích:
Tôi thích nấu nướng.

Tôi không thích mặc đồng phục.

Quan điểm tâm đắc:
Mọi thứ đều có vẻ đẹp nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó.