Dự án điển hình

Nguyễn Thị Bích Phương

Trước khi gia nhập Topkons:
Là Cử nhân Kinh tế 15 năm kinh nghiệm.

Công ty đã trải qua:
Công ty SCQC.

 

Thích / không thích:
Tôi thích tập Yoga.

Tôi không thích xem TV.

Quan điểm tâm đắc:
Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.