Dự án điển hình

CT2 LLC

  • Loại công trình: Chung cư - Nhà ở
  • Quy mô: 18 tầng 1 hầm 26.000 m2 sàn
  • Phạm vi công việc: Thiết kế
  • Địa điểm: Phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
  • Năm: 2022
  • Chủ đầu tư: LLC