Dự án điển hình

Chung cư Huyền Điệp

  • Loại công trình: Chung cư - Nhà ở
  • Quy mô: 16 tầng 1 hầm 42.000 m2 sàn
  • Phạm vi công việc: Thiết kế kết cấu
  • Địa điểm: Phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
  • Năm: 2021
  • Chủ đầu tư: SaigonLand