Dự án điển hình

VĂN PHÒNG VITAMAS

  • Loại công trình: Trụ sở - văn phòng
  • Quy mô: 7 tầng, 01 hầm, 800 m2 sàn
  • Phạm vi công việc: Thiết kế kết cấu
  • Địa điểm: 44-46 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
  • Năm: 2014
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đại lý thương mại và dịch vụ hàng hải VITAMAS