Dự án điển hình

T8

  • Loại công trình: Chung cư - Nhà ở
  • Quy mô: 30 tầng, 02 hầm, 44.900 m2 sàn
  • Phạm vi công việc: Thiết kế
  • Địa điểm: Thuận An, Bình Dương
  • Năm: 2022
  • Chủ đầu tư: PAG