Dự án điển hình

Chung cư Phước An

  • Loại công trình: Chung cư - Nhà ở
  • Quy mô: 28 tầng, 01 hầm, 96.000 m2 sàn
  • Phạm vi công việc: Thiết kế
  • Địa điểm: Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
  • Năm: 2021
  • Chủ đầu tư: Công ty BĐS DHland