Dự án điển hình

TRUNG TÂM GIAO DỊCH VIỆC LÀM TP. HẢI PHÒNG

  • Loại công trình: Trụ sở - văn phòng
  • Quy mô: 4 tầng, 1.260 m2 sàn
  • Phạm vi công việc: Thiết kế kết cấu
  • Địa điểm: 735 Nguyễn Văn Linh, Quận lê Chân, TP. Hải Phòng
  • Năm: 2014
  • Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP. Hải Phòng