Dự án điển hình

STOWN THỦ ĐỨC

  • Loại công trình: Chung cư - Nhà ở
  • Quy mô: 15 tầng, 01 hầm, 24.600 m2 sàn
  • Phạm vi công việc: Thiết kế kết cấu
  • Địa điểm: Số 2A Bình Chiểu, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • Năm: 2017
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư STC