Dự án điển hình

Tòa nhà phức hợp Penjico

  • Loại công trình: Trụ sở - văn phòng
  • Quy mô: 29 tầng, 02 hầm, 67.800 m2 sàn
  • Phạm vi công việc: Thiết kế
  • Địa điểm: Đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  • Năm: 2021
  • Chủ đầu tư: Penjico