Dự án điển hình

CHUNG CƯ HỒNG ÂN

  • Loại công trình: Chung cư - Nhà ở
  • Quy mô: 18 tầng, 01 hầm, 64.000 m2 sàn
  • Phạm vi công việc: Tư vấn Thiết kế và dịch vụ Pháp lý Dự án
  • Địa điểm: Phường Long Trường, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
  • Năm: 2018
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Sản xuất Hồng Ân