Dự án điển hình

TMB

  • Loại công trình: Trụ sở - văn phòng
  • Quy mô:
  • Phạm vi công việc:
  • Địa điểm: Hải Phòng
  • Năm: 2022
  • Chủ đầu tư: