Dự án điển hình

Sentosa Tower

  • Loại công trình: Chung cư - Nhà ở
  • Quy mô: 28 tầng, 01 hầm, 76.611 m2 sàn
  • Phạm vi công việc: Thiết kế
  • Địa điểm: Thành phố Hải Phòng
  • Năm: 2021
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư BĐS AT