Dự án điển hình

Royal Condo

  • Loại công trình: Chung cư - Nhà ở
  • Quy mô: 40 tầng, 2 hầm, 105.000 m2 sàn xây dựng
  • Phạm vi công việc: Thiết kế
  • Địa điểm: Tân Định - Bến Cát - Bình Dương
  • Năm: 2022
  • Chủ đầu tư: Royal Corp.