Dự án điển hình

Tòa nhà phức hợp TM

  • Loại công trình: Trụ sở - văn phòng
  • Quy mô: Tòa nhà phức hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ. Quy mô 2 hầm, 5 tầng, 6.200 m2 sàn.
  • Phạm vi công việc: Thiết kế
  • Địa điểm: Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Năm: 2021
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại TM