Dự án điển hình

The Melaka

  • Loại công trình: Chung cư - Nhà ở
  • Quy mô: 4 tháp 40 tầng, 2 hầm, 265.650 sqm.
  • Phạm vi công việc: Thiết kế
  • Địa điểm: P. Thuận Giao, Tp. Thuận An, T. Bình Dương
  • Năm: 2022
  • Chủ đầu tư: Gland & PAG