Dự án điển hình

BỆNH VIỆN TTH HÀ TĨNH

  • Loại công trình: Y tế - Giáo dục
  • Quy mô: 13 tầng, 53.000 m2 sàn
  • Phạm vi công việc: Thiết kế kết cấu
  • Địa điểm: Xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh
  • Năm: 2019
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần TTH Hà Tĩnh