Dự án điển hình

NHÀ KHO CÔNG TY BÔNG VIỆT NAM

  • Loại công trình: Công nghiệp
  • Quy mô: Nhà kho 3 units x 2310 m2
  • Phạm vi công việc: Thiết kế
  • Địa điểm: Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
  • Năm: 2011
  • Chủ đầu tư: Công ty cố phần Bông Việt Nam