Dự án điển hình

TECCO LUXURY

  • Loại công trình: Chung cư - Nhà ở
  • Quy mô: 30 tầng, 02 hầm, 69.830 m2 sàn
  • Phạm vi công việc: Thiết kế
  • Địa điểm: TP. Thuận An, T. Bình Dương
  • Năm: 2020
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Tecco Miền Nam