Dự án điển hình

HTM

  • Loại công trình: Chung cư - Nhà ở
  • Quy mô: 2 tháp chung cư 40 tầng, 2 hầm, 320.600 m2 sàn
  • Phạm vi công việc: Thiết kế
  • Địa điểm: Bình Dương
  • Năm: 2022
  • Chủ đầu tư: PAG